>> Gửi tin tuyển dụng về Zalo 0355.491.738   hoặc Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

>> Cần gấp xin gọi Hotline: 0981.069.940 (Admin)

>> Chuyển Phí về số TK: 3525.215.000.816 – LE THI THUY – Ngân hàng AGRIBANK

>> Nếu đơn vị tuyển dụng yêu cầu, Ban quản trị sẽ viết: GIẤY XÁC NHẬN NỘP TIỀN hoặc BẢN THỎA THUẬN ĐĂNG TIN

MẪU GIẤY XÁC NHẬN NỘP TIỀN

MẪU BẢN THỎA THUẬN ĐĂNG TIN

Tags: Việc làm Thanh Hóa, trung tâm dịch vụ việc làm, gtvl, Tuyển dụng Thanh Hóa, Tìm việc Thanh Hóa, TP Thanh Hóa, Bỉm Sơn, Sầm Sơn, Đông Sơn, Quảng Xương, Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Hà Trung, Nga Sơn, Thiệu Hóa, Triệu Sơn, Yên Định, Tĩnh Gia,  Nông Cống, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, Thạch Thành, Vĩnh Lộc, Thọ Xuân, Như Thanh, Như Xuân, Việc làm Thường Xuân, Lang Chánh, Bá Thước, Quan Hóa, Quan Sơn, Mường Lát, KCN Thanh Hóa, Việc làm Tây Bắc Ga, Khu kinh tế Nghi Sơn, cảng Lễ Môn